PC - PLUS, s.r.o  Bytča
Stavebno - obchodná spoločnosť
Montáž drevovomu Bytča
Montáž OK Výrobnej haly       Technometal Bytča
Monolitické steny súterénu a stropu
Oporné múry
Realizácia základových konštrukcií obj. Reštaurácia Skypark Oravice
Realizácia prefabrikovaného vegetačného oporného múru systém Krainer obj.Oporné múry ZOO Bratislava
Realizácie výdrevy debnenia pre zriadenie pohľadových betónov mostných pilierov
Realizácia monolitických stien pomocou systémového debnenia Framax
Dialnica D2,Most SO L203 na Harmincovej ulici, tesárske a železobetonárske práce mostných opôr pre ZIPP Bratislava spol.s.r.o.
Oddebňovacie práce mostných pilierov
Realizacia armovacích prác mostných pilierov
Bytové domy Hájik 2.stavba - realizacia tesárských a železobetonárských prác pre Slovpanel a.s.Žilina.
Realizacia pohľadových betónov,zvislých a vodorovných konštrukcii pilerov a mostnej konštrukcie pre ZIPP Bratislava spol.s.r.o.
Montáž prefabrikátov-rímsových nosníkov mostnej konštrukcie pre ZIPP Bratislava spol.s.r.o.
Betonáž mostovky pre ZIPP Bratislava spol.s.r.o.
Betonáž spriahnutých nosníkov mostnej konštrukcie pre ZIPP Bratislava spol.s.r.o.
Rok 2003-Premostenie Galvaniho ulice. Most SO-11 v km 0,558 pre ZIPP Bratislava spol.s.r.o.
Monáž prefabrikátov strateného debnenia-filigranov pre mostnú konštrukciu spriahnutej dosky pre ZIPP Bratislava spol.s.r.o.
Tesárske a želbet.práce mostných pilierov z pohľadového betónu pre ZIPP Bratislava spol.s.r.o.
Polyfunkčný bytový dom 85.b.j.Ružomberok pre Slovpanel a.s.Žilina
Kontakt
PC - PLUS, s.r.o.
Pavol Cigánik
S. Sakalovej 1300
014 01, Bytča
Tel.: +421 41 / 55 23 671
Tel.: 0908928349 , 0908918523
Fax.: +421 41 / 55 23 671

pc-plus@stonline.sk